Tävlingsbestämmelser för DM-pardiscipliner och kval till SM i Skåne 2018-2019

 (betydande ändringar bortsett från tidsangivelser anges i kursiv stil)

 

PDF-fil här

Allmänna bestämmelser.

Distriktets DM-tävlingar är samtidigt kval till SM om inte Skånes BF eller Svenska Bridgeförbundet (SBF) har fastställt annat. Skånes BF arrangerar DM-finaler i följande discipliner:

Öppna DM för par, DM för damer par, DM för mixed par, DM för veteraner par, DM för juniorer par.

Öppna DM för par och mixed föregås i allmänhet av klubbkval. Regler för klubbkval bestäms löpande. Ett klubbkval får inte utan dispens spelas på samma dag (lördag-söndag) där sanktion för annan tävling har getts. Generellt gäller att klubbkvalen skall vara öppna för alla deltagare om inget annat anges. DM för lag genomförs enligt särskilda bestämmelser. DM för damer, veteraner och juniorer och spelas i allmänhet med direktfinal.

Skånes BF fastställer genom sitt tävlingsprogram tidpunkter för kvalspel och finalspel i DM.

Lagboken och SBF:s generella regelverk tillämpas om inget annat anges.

Spelare som deltar i distriktets DM-tävlingar skall ha betalat fastställd medlemsavgift för innevarande säsong. Spelare som inte representerar Skånes BF får delta i kval till SM om man samtidigt spelar med en spelare som tillhör distriktet. Skånes BF kan låta par från andra distrikt att delta i distriktets SM-kval, men styrelsen/AU har möjlighet att neka deltagande. Par med spelare från andra distrikt spelar utom tävlan i DM.

Skånes BF är alltid garanterade minst en plats i SM-final (semifinal). Det innebär att om Skånes BF endast har en (1) tilldelad finalplats kan denna inte tas av ett par där båda spelarna i paret tillhör ett annat distrikt.

Fördelning av platser genom kval till DM-parfinalen och DM-mixedfinalen.
Skånes BF fastställer antal finalpar. Fjorårets distriktsmästare i öppna par och mixed par har en fri plats i finalen om paret består av samma spelare (reserv får tillsättas enligt nedan). Paret får spela i kval, men räknas inte in i kvoten för kvalande par i kvalheatet och behöver inte betala av SBF fastställd SM-avgift. Övriga platser till DM-finalen fördelas proportionellt efter antal deltagande par. Kvalheatets jämförelsetal beräknas som antalet starter (i kvalspel) multiplicerat med det antal som ska fördelas och dividerat med totala antalet starter. Varje kvalheat får en plats för varje heltal. Övriga platser till DM-finalen fördelas proportionellt efter antal deltagande par. Om två eller flera kvalheat har samma jämförelsetal går finalplatsen till heatet med paret i tur som har högst inspelad procent i kvalheatet.

Regler för deltagande i SM-final (SM-semifinal öppna par):

1 Turordning efter placering i DM-final

2 Par som avstått ordinarie kvalplats till DM enligt Skånes BF:s DM-kvot, sorterat efter inspelad procent i kvalet

3 Övriga par sorterade efter inspelad procent i kvalet

Vid mycket sena återbud till SM-finaler (SM-semifinal öppna par) kan turordningen åsidosättas

Reserver m.m.

Ett par är kvalificerat till DM-final, om spelarna dels inte samtidigt haft reserv, dels har spelat tillsammans under minst en tredjedel av en etapp. Ordinarie par är automatiskt det par som anmäls till tävlingen. Om ett par använder reserv i första etappen måste detta meddelas innan spelstart, annars räknas reserven som ordinarie. I en DM-final får reserv användas, men paret spelar då inte i DM utan endast i SM-kvalet. En reserv får inte ha spelat, eller får spela, i annat par/lag. Förhinder att spela DM-final skall omedelbart anmälas till kansliet. DM-finalplatsen går till nästa par från samma kvalheat. Om man inte kan fylla vakansen från det aktuella kvalheatet, går platsen i första hand vidare till nästa kvalheat i den ordning som gäller för fördelning av finalplatser. Vid sena återbud (inom 48 timmar innan start) kan kansliet vid behov tillsätta ersättare utan att följa fastställd reservordning.

Övriga DM-finaler för par (damer, veteraner, juniorer)

I övriga DM-tävlingar fastställer Skånes BF datum för final. Alla par, med de förbehåll som gäller för respektive tävling, har rätt att anmäla sig till finalspel. Antalet deltagande par kan vid behov begränsas med hänsyn till storlek på spellokal.

Reseersättning och startavgifter

Vid distriktets DM-finaler utdelas resekostnadsersättning. Par som har sammanlagt minst 15 mil enkel resa till spelorten (räknat från representationsklubbens säte) erhåller 100 kronor i reseersättning (endast en gång per tävling). Par med spelare som inte representerar distriktet får ingen reseersättning i DM-final. SBF fastställer reseersättning till SM-finaler för ett visst antal par/lag och dessa utbetalas i turordning till par som representerar Skånes BF. Reseersättning utgår endast till par som har deltagit i DM-final. Reseersättning som av någon anledning inte utbetalas tillfaller Skånes BF:s ungdomsverksamhet. Startavgifterna i DM-tävlingarna fastställs av styrelsen. SBF:s fastställda startavgifter för deltagande i SM ingår i startavgiften. Vid kval på klubb tillkommer klubbens bordsavgifter. Juniorer betalar halv bordsavgift vid deltagande i DM-spel.

Regler, System, Alert, Stopp, Trivsel och disciplin
SBF:s generella regelverk tillämpas om inget annat anges.

Protesttid
Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att korrigera ett felaktigt noterat resultat efter utsatt korrigeringsperiod enligt § 79 C2. Detta avser resultat som spelarna inte hade rimlig möjlighet att upptäcka i samband med godkännandet av det införda resultatet.

                                                                                                                                   Malmö 2018-08-15