Senast uppdaterat 2019-12-18 01:54

Till startsidan

 

Skånebridgens Vänner 2019

Skånebridgens Vänner är en stödförening till Skånes Bridgeförbund. För närvarande är vi nästan 200 medlemmar. Medlemskapet fungerar som ett lotteri där det finns tre dragningar, en vårdragning och en höstdragning där det delas ut sammanlagt fyra penningpriser (2 x 1000:- och 2 x 1000:-) och dessutom får 24 vinnare (2 x 12) vardera 3 trisslotter. Vid årsdragningen i december delas det ut fem penningpriser, 5000-2500-1500-1250-750 kronor, och 15 vinnare får vardera 3 trisslotter. Ca 55 % av medlemsavgifterna delas ut i priser. 

Vårdragning någon gång i mars-april, höstdragning i oktober-november och årsdragning i december

Vill du bli medlem? Kontakta Skånes Bridgeförbund eller gör en inbetalning till:
Skånebridgens Vänner, plusgiro 68 40 61-5. En andel kostar 200 kronor.
Se vem som redan är medlem här!
(2019-12-16, 182 medlemmar)

Dragningar 2019

Resultat från Skånebridgens Vänners dragningar 2019
  ÅRSDRAGNINGEN   2019-12-08    
  5000 kronor   2500 kronor   1500 kronor
406 Claes Kvist 191 Roger Olsson 83 Inga-Britt Möller
           
  1250 kronor   750 kronor    
116 Kerstin Sjöstrand 302 Berth Rasmusson    
  3 Trisslotter   3 Trisslotter   3 Trisslotter
10 Inge Sixtensson 79 Kjell Håkansson 144 Tor Andersson
35 Agneta Larsson 94 Angelika Friberg 149 Arne Hansson
36 Sally Winther 97 Gösta Pålsson 184 Elisabeth Malmström
45 Monica Lannerud 117 Bengt-Åke Nilsson 186 Lars Durlow
69 Iwe Persson 138 Roger Olsson 398 Roger Olsson
  HÖSTDRAGNINGEN   2019-10-26
  1000 kronor   1000 kronor
23 Christer Bengtsson 231 Freddy Friberg
  3 Trisslotter   3 Trisslotter   3 Trisslotter
6 Nils-Åke Andersson 80 Ingemar Henrysson 246 Lennart Tenland
32 Eva Andersson, Hbg 81 Fredrik Jarlvik 287 Johan Bennet
41 Anders Olsson 133 Jon Eliasson 348 Helen Fredriksson
47 Rickard Korse 151 Lena Jönsson 407 Per-Olof Fagerström
  VÅRDRAGNINGEN   2019-05-20
  1000 kronor   1000 kronor
28 Ulf Hegethorn 48 Hans Jönsson
  3 Trisslotter   3 Trisslotter   3 Trisslotter
15 Kristina Sjöberg 98 Tomas Lindqvist 171 Heidi Bengtzon
17 Mona Berge 128 Ulf Norman 211 Anita Brundin
60 Lena Jönsson 135 Giuseppe Martini 216 Börje Jarlvik
62 Stefan Rössel 149 Arne Hansson 325 Torsten Eriksson

 

 

Dragningar 2018

Resultat från Skånebridgens Vänners dragningar 2018
  ÅRSDRAGNINGEN   2018-12-06    
  5000 kronor   2500 kronor   2000 kronor
254 Hans-Olof Holmqvist 44 Mats Olofsson 13 Boel Hedengran
           
  1250 kronor   750 kronor    
237 Lena Goldberg 4 Nils Cederblad    
  4 Trisslotter   4 Trisslotter   4 Trisslotter
15 Christina Sjöberg 61 Guje Ekberg 208 Lars Jarming
21 Eva Erlandsson 67 Magnus Wahlström 246 Lennart Tenland
25 Eva Andersson 116 Kerstin Sjöstrand 261 Olle Hedman
26 Mats Mårtensson 143 Lars Borgquist 267 Johnny Pettersson
40 Ebon Agvard 186 Lars Durlow 268 Tommy Jeppsson
  HÖSTDRAGNINGEN   2018-11-05
  1000 kronor   1000 kronor
131 Richard Korse 137 Bengt Emanuelsson
  4 Trisslotter   4 Trisslotter   4 Trisslotter
10 Inge Sixtensson 105 Eva Andersson (Hbg) 211 Anita Brundin
40 Ebon Agvard 112 Boel Hedengran 218 Anders Wirgren
74 Jan-Inge Tuvesson 152 Olle Hedman 321 Mikael Friberg
100 Klas Bellander 174 Östen Svantesson 385 Peter Jarlvik
  VÅRDRAGNINGEN   2018-05-03
  1000 kronor   1000 kronor
108 Wlodek Tugendreich 184 Elisabeth Malmström
  4 Trisslotter   4 Trisslotter   4 Trisslotter
24 Jens Priess 151 Lena Jönsson 338 Ann-Charlotte Lundin
45 Monica Lannerud 163 Lars Persson 344 Bo Selander
53 Monika Stenmo 164 Marianne Fagerström 373 Tanja Friberg
147 Birgitta Kiotseridis 218 Anders Wirgren 386 Jan Becklén

 

Dragningar 2017

 

  ÅRSDRAGNINGEN   2017-12-05    
  5000 kronor   3000 kronor   2000 kronor
155 Göran Grönvall 157 Annette Everum 54 Andreas Johansson
           
  1500 kronor   1000 kronor    
406 Claes Kvist 58 Knut Bachmann    
  4 Trisslotter   4 Trisslotter   4 Trisslotter
30 Ella Jönsson 81 Fredrik Jarlvik 152 Olle Hedman
34 Krister Jönsson 85 Åke Ellqvist 169 Alf Roos
40 Ebon Agvard 99 Annette Everum 246 Lennart Tenland
71 Hans-Olof Hallén 100 Klas Bellander 299 Anders Freij
76 Staffan Lindberg 133 Jon Eliasson 386 Jan Becklén
  HÖSTDRAGNINGEN   2017-10-26
  1000 kronor   1000 kronor
47 Richard Korse 141 Anna Olsson
  4 Trisslotter   4 Trisslotter   4 Trisslotter
28 Ulf Hegethorn 103 Annette Karlsson 136 Lennart Pettersson
39 Börje Jarlvik 106 Tor Andersson 160 Christer Winther
42 Anita Brundin 112 Boel Hedengran 187 Heidi Bengtzon
93 Jan Lundahl 121 Bengt Bilje 236 Bengt Siwe
  VÅRDRAGNINGEN   2017-05-04
  1500 kronor   1000 kronor
150 Bo Stendahl 7 Jens Priess
  4 Trisslotter   4 Trisslotter   4 Trisslotter
8 Ulf Norman 59 Per Goldberg 321 Mikael Friberg
20 Bengt-Gunnar Nilsson 109 Per-Olof Olehn 378 Johan Dieden
32 Don Lindsey 113 Héléne Hommerberg-Messing 397 Olof Malmström
40 Ebon Agvard 135 Giuseppe Martini 407 Per-Olof Fagerström

 

Dragningar 2016

  ÅRSDRAGNINGEN  

 2016-12-03

   
  5000 kronor   3000 kronor   2000 kronor
58 Knut Bachmann 45 Monica Lannerud 25 Eva Andersson
           
  1500 kronor   1000 kronor    
50 Lars-Åke Larsson 38 Maud Idh    
  4 Trisslotter   4 Trisslotter   4 Trisslotter
14 Ulla Linse 92 Evert Bengtsson 147 Birgitta Kiotseridis
18 Yan Leger 111 Olle Bergkvist 302 Berth Rasmusson
30 Ella Jönsson 121 Bengt Bilje 311 Rolf Bengtsson
69 Bo Blixt 122 Christina Jarlvik 398 Roger Olsson
70 Malin Siwe 135 Giuseppe Martini 407 Per-Olof Fagerström
79 Kjell Håkansson        
  HÖSTDRAGNINGEN   2016-10-24
  1500 kronor   1000 kronor
164 Marianne Fagerström 181 Lars-Erik Ahlberg
  4 Trisslotter   4 Trisslotter   4 Trisslotter
35 Agneta Larsson 80 Ingemar Henrysson 143 Lars Borgquist
55 Lennart Persson 106 Tor Andersson 211 Anita Brundin
60 Lena Jönsson 132 Göran Grönvall 218 Anders Wirgren
72 Erik Olsson 137 Bengt Emanuelsson 378 Johan Dieden
  VÅRDRAGNINGEN   2016-04-24
  1500 kronor   1000 kronor
215 Tomas Truedsson 102 Dan Gustavsson
  4 Trisslotter   4 Trisslotter   4 Trisslotter
8 Ulf Norman 118 Christina Jarlvik 334 Curt-Ingvar Svensson
28 Ulf Hegethorn 119 Gun Bellander 352 Tomas Lindqvist
53 Sanna Stigsson 174 Östen Svantesson 373 Tanja Friberg
77 Fredrik Ramel 287 Johan Bennet 376 Bengt Karlsson

 

Dragningar 2015

  ÅRSDRAGNINGEN        
  5000 kronor   3000 kronor   2000 kronor
397 Olof Malmström 212 Jan Olofsson 131 Richard Korse
           
  1500 kronor   1000 kronor    
71 Hans-Olof Hallén 132 Göran Grönvall   5 vinnare
  4 Trisslotter   4 Trisslotter   4 Trisslotter
12 Leif Larsson 127 Christina Niskanen 237 Per Goldberg
35 Agneta Larsson 138 Roger Olsson 267 Johnny Pettersson
40 Ebon Agvard 143 Lars Borgquist 303 Magdalena Martini
58 Knut Bachmann 150 Bo Stendahl 315 Erik Jarlvik
72 Erik Olsson 156 Ingemar Henrysson 338 Ann-Charlotte Lundin
117 Bengt-Åke Nilsson 157 Annette Everum 386 Jan Becklén
  HÖSTDRAGNINGEN   2015-10-09
  1500 kronor   1000 kronor
321 Mikael Friberg 152 Olle Hedman
  4 Trisslotter   4 Trisslotter   4 Trisslotter
17 Sig-Britt Dahlquist 121 Bengt Bilje 208 Lars Jarming
86 Gun-Lis Ohlsson 151 Lena Jönsson 248 Anita Gullberg
90 L-G Ludvigsson 155 Göran Grönvall 311 Rolf Bengtsson
102 Dan Gustavsson 204 Jan Nilsson 376 Bengt Karlsson
  VÅRDRAGNINGEN   2015-04-28
  1500 kronor   1000 kronor
51 Lennart Persson 9 Anna-Carin Persson
  4 Trisslotter   4 Trisslotter   4 Trisslotter
2 Christina Leander 171 Heidi Bengtzon 254 Hans-Olof Holmqvist
34 Krister Jönsson 187 Heidi Bengtzon 278 Lars Erwall
75 Karl-Erik Claesson 204 Jan Nilsson 376 Bengt Karlsson
133 Jon Eliasson 246 Lennart Tenland 407 Per-Olof Fagerström

 

 

Tidigare dragningar

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

 2003