Senast uppdaterat 2020-09-22 11:04

Till startsidan

Nedanstående filer är i PDF-format vilket kräver en PDF-läsare.  
Ladda ner en genom denna länk:
Adobe Acrobat Reader om ni inte redan har en PDF-läsare: Det kan ta lite tid att ladda ner filerna.

 

Alla medlemmar kallas till årsmöte i 
Skånes Bridgeförbund söndagen den 6 september. 

En kort sammanfattning om vad som beslutades på mötet:

-Skånes BF kommer att ändra sitt verksamhetsår till att löpa under perioden 0901-0831. Det innebär samtidigt att nästa verksamhetsår kommer att vara 14 månader (2021-07-01--2022-08-31).

-P g a Covid-19 förväntas ett underskott i verrksamheten med minst 40000 kronor. Därför beslutade mötet om en kommande höjning av medelmasavgiften med minst 20 kronor. Blir underskottet betydligt högre än förväntat kan medlemsavgiften höjas ytterligare.

-Till styrelsen valdes Charlotte Rudbäck, Skurup, in som ersättare för Eva Andersson. I övrigt är styrelsen oförändrad. Richard Korse valdes in som ordinarie revisor som ersättare för Berth Rasmusson. Sally Winther valdes in i valberedningen som ersättare för Bertil Hansson. 

-Alla årsmöteshandlingar godkändes enligt nedan.

Motioner till mötet skall vara kansliet tillhanda senast den 6 augusti.
Alla möteshandlingar hittar ni här nedan.

 

 

Årsmöteshandlingar 2019-2020 Skånes BF

Äldre årsmötesprotokoll, protokoll och verksamhetsberättelser mm finns längre ner!

 

Inbjudan med information om hur ni ansluter till mötet på Internet.

Föredragningslista årsmöte 2020-09-06. 

Verksamhetsberättelse  1 juli 2019 - 30 juni 2020

Resultat- och balansräkning 1 juli 2019 - 30 juni 2020

Budgetförslag  1 juli 2020 - 30 juni 2021

Revisionsberättelse 1 juli 2019 - 30 juni 2020

Valberedningens förslag årsmöte 2020

Röstlängd per klubb 2019-06-30

Fullmakt för rösträtt årsmöte 

(Alla handlingar är preliminära och ändringar kan göras.)

 

Protokoll från årsmöten och styrelsemöten finns nedan.

Stadgar antagna den 6 september 2020    (stadgar 20150913)
Protokoll från årsmöten Underskrifter finns på originalhandlingarna.
6 sep -20
8 sep -19 8 sep -18 10 sep -17 11 sep -16 13 sep -15 7 sep -14
8 sep -13 2 sep -12 4 sep -11 5 sep -10 12 sep -09 6 sep -08
1 sep -07 2 sep -06 10 sep -05 11 sep -04 6 sep -03 14 sep -02
Verksamhetsberättelser Underskrifter finns på originalhandlingarna.
2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017
2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011
2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2003-2004

Protokoll från styrelsemöten Underskrifter finns på originalhandlingarna.

6 sep-20 19 aug -20 5 mar -20 8 sep-19 22 aug -19 7 mar -19
8 sep-18 16 aug -18 7 mar -18 10 sep-17 17 aug -17 7 mar -17
11 sep-16 18 aug -16 9 mar -16 13 sep-15 18 aug -15 23 mar -15
7 sep-14 21 aug -14 4 mar -14 8 sep-13 26 aug -13 8 nov -12
2 sep-12 21 aug -12 5 mar -12 4 sep-11 18 aug -11 2 mar -11
5 sep-10 23 aug -10 2 mar -10 4 nov -09 12 sep-09 27 aug -09
23 mar-09 25 nov-08 6 sep-08 20 aug -08 6 mar-08 12 nov-07
1 sep -07 14 aug-07 18 apr-07 21 nov-06 2 sep-06 16 aug -06
17 maj -06 14 mar -06 17 nov -05 10 sep -05 17 aug -05 29 mar -05
4 nov -04 11 sep -04 18 aug -04 23 mar -04 3 feb -04 4 dec -03
6 sep -03 20 aug -03 25 mar -03 27 nov -02 14 sep -02 14 aug -02

 

 

 

Inaktuell information här nedan!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------