Senast uppdaterat 2019-11-11 11:09

Till startsidan

Nedanstående filer är i PDF-format vilket kräver en PDF-läsare.  
Ladda ner en genom denna länk:
Adobe Acrobat Reader om ni inte redan har en PDF-läsare: Det kan ta lite tid att ladda ner filerna.

 

Alla medlemmar kallas till årsmöte i 
Skånes Bridgeförbund söndagen den 8 september. 

Mötet startar 10.30 och är på Skånes BF:s och Malmö BK:s lokaler, Möllevångsgatan 24 i Malmö.

Motioner till mötet skall vara kansliet tillhanda senast den 8 augusti.
Alla möteshandlingar kommer att presenteras på hemsidan i slutet av augusti 2019.

Årsmöteshandlingar 2018-2019 Skånes BF

Årsmötesprotokoll finns nedan.

 

Föredragningslista årsmöte 2019-09-08

Verksamhetsberättelse  1 juli 2018 - 30 juni 2019

Resultat- och balansräkning 1 juli 2018 - 30 juni 2019

Revisionsberättelse 1 juli 2018 - 30 juni 2019

Budgetförslag  1 juli 2019 - 30 juni 2020

Valberedningens förslag årsmöte 2019

Röstlängd per klubb 2019-06-30

Fullmakt för rösträtt årsmöte

Inbjudan till mötet att anslå på klubben (PDF)

(Alla handlingar är preliminära och ändringar kan göras.)

 

Protokoll från årsmöten och styrelsemöten finns nedan.

Stadgar antagna den 13 september 2015
Protokoll från årsmöten Underskrifter finns på originalhandlingarna.
8 sep -19 8 sep -18 10 sep -17 11 sep -16 13 sep -15 7 sep -14
8 sep -13 2 sep -12 4 sep -11 5 sep -10 12 sep -09 6 sep -08
1 sep -07 2 sep -06 10 sep -05 11 sep -04 6 sep -03 14 sep -02
Verksamhetsberättelser Underskrifter finns på originalhandlingarna.
2018-2019 2017-2018 2016-2017
2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011
2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2003-2004

Protokoll från styrelsemöten Underskrifter finns på originalhandlingarna.

8 sep-19 22 aug -19 7 mar -19
8 sep-18 16 aug -18 7 mar -18 10 sep-17 17 aug -17 7 mar -17
11 sep-16 18 aug -16 9 mar -16 13 sep-15 18 aug -15 23 mar -15
7 sep-14 21 aug -14 4 mar -14 8 sep-13 26 aug -13 8 nov -12
2 sep-12 21 aug -12 5 mar -12 4 sep-11 18 aug -11 2 mar -11
5 sep-10 23 aug -10 2 mar -10 4 nov -09 12 sep-09 27 aug -09
23 mar-09 25 nov-08  6 sep-08 20 aug -08 6 mar-08 12 nov-07
1 sep -07 14 aug-07 18 apr-07 21 nov-06 2 sep-06 16 aug -06
17 maj -06 14 mar -06 17 nov -05 10 sep -05 17 aug -05 29 mar -05
4 nov -04 11 sep -04 18 aug -04 23 mar -04 3 feb -04 4 dec -03
6 sep -03 20 aug -03 25 mar -03 27 nov -02 14 sep -02 14 aug -02

 

 

 

Inaktuell information här nedan!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------