Senast uppdaterat 2015-08-23 21:53

Till startsidan

Bestämmelser för sanktionerade tävlingar

som PDF-fil

Regler för sanktionerade tävlingar

Klubben måste ansöka om sanktion för att få spela om silverpoäng och guldpoäng (gäller inte Vår- och Höstsilver).

Ansökan:
För spel om guldpoäng under perioden 1 juli-30 juni måste ansökan vara distriktet tillhanda senast den 30 april verksamhetsåret före tävlingen.
För spel om silverpoäng under perioden 1 juli-30 juni måste sanktionsansökan vara distriktet tillhanda senast 30 dagar före första speldagen.

Medlemskap:
Alla spelare som spelar i sanktionerade tävlingar skall vara anslutna medlemmar i SBF (Svenska Bridgeförbundet) och Skånes BF. Det är arrangörens skyldighet att kontrollera detta.

Sanktionsavgift/ungdomskronor:
I silverpartävling över en eller två dagar är avgiften 20 kronor per par (10 per spelare individuellt). I silverlagtävling som spelas vid ett till två speltillfällen är sanktionsavgiften 50 kronor per lag. I silverlagtävling som sträcker sig över en längre period och med minst tre speltillfällen är sanktionsavgiften 150 kronor per lag. Sanktionsavgiften skall inbetalas senast en vecka efter att tävlingen avslutats till Skånes BF:s pg 24 62 58-8.

Mästarpoäng och rankingpoäng:
Tävlingen inkl mästarpoäng redovisas med hjälp av programmet Ruter och skall skickas till SBF. Regler för mästarpoäng och ranking hittar ni här på SBF:s hemsida. http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/content/content.php?content.402

Vid rapport av tävlingar uttages en tävlingsavgift enligt gällande bestämmelser av SBF.

Övrigt:
Arrangören skall tillämpa SBF:s gällande regler för tillåtna system. Om avvikande regler gäller skall detta anges i inbjudan. Alertering och stopp skall tillämpas på silver- och guldnivå. Tävlingen skall ledas av en licensierad tävlingsledare. Tävlingsledaren får inte deltaga i tävlingen utan tillstånd från Skånes BF. I inbjudan till tävlingen skall det anges att tävlingen är sanktionerad av Skånes BF.

Enligt §12 i Skånes BF:s stadgar åligger det att den arrangerade klubben senast en vecka efter tävlingen skall skicka in en fullständig resultatlista (med namn, klubb, medlemsnummer, resultat, tävlingsledare m.m) till Skånes BF:s kansli. Dessutom bör resultatlista skickas skribenter för tidningar samt till de klubbar som har haft representation i tävlingen. Se adresser mm på http://skanesbf.svenskbridge.se eller http://db.bridgefederation.se/

Sprit får inte serveras i spellokalen och Skånes BF förväntar sig att tävlingsledaren och klubben med kraft ingriper mot fall av onykterhet. Tävlingsledaren skall till förbundet rapportera de spelare som på detta sätt (eller på annat olämpligt sätt) skadar bridgens anseende. Läs mer om trivselreglerna på SBF:s hemsida. http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/content/content.php?content.528

2015-08-01